ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

26.04.2024წ.10:30 საათზე ჩატარდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.
დღის წესრიგში
1.„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 26 დეკემბრის № 30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2․ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
3. „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი არაფინანსური აქტივების ჩამოწერისა და ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვის წესის“ დამტკიცების შესახებ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 27.03.2024წ. N8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის სესახებ

გაზიარება

Facebook
Twitter
LinkedIn

მსგავსი სიახლეები

სიახლეების გამოწერა

დაგვიკავშირდით

ეს ვებ გვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში.

2022 (C)

ვებ გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

X
Verified by MonsterInsights